Vertaistuelliset ryhmät ja tapaamiset

Yhdistyksessä kokoontuu monenlaisiin omaisen elämäntilanteisiin sopivia vertaistukiryhmiä.

Vertaistuki voi olla kokemuksien ja tunteiden jakamista sekä arjen vinkkien antamista ja saamista. Vertaistuen avulla omaisen arjenhallinnan tunne ja hyvinvointi lisääntyvät. Tätä viestiä kertovat lukuisat ryhmäkävijöidemme palautteet sekä omaistutkimukset.

Ryhmien ohjaajina toimivat yhdistyksemme työntekijät ja vertaisohjaajat.

Ryhmät ovat kaikille maksuttomia eikä niihin osallistuminen edellytä yhdistyksen jäsenyyttä

Avoin ryhmätoiminta

Avoimet ryhmät ovat matalan kynnyksen vertaisryhmätoimintaa, joissa omaisilla on mahdollisuus tavata toisiaan ymmärtävässä ilmapiirissä, saada vertaistukea läheisen sairauteen liittyvissä asioissa sekä tukea omaan jaksamiseensa.

Avoimiin ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua ja niihin voi osallistua niinä kertoina, jotka itselle sopivat.  


Suljettu ryhmätoiminta

Suljetut ryhmät ovat sellaisia, että niihin ei ryhmän aloituksen jälkeen oteta uusia ryhmäläisiä. Suljetut ryhmät ovat ilmoittautumiseen asti avoimia kaikille omaisille, jotka kuuluvat kohderyhmään.