Lapset Puheeksi -keskustelu

Lapset puheeksi menetelmä on ennaltaehkäisevä ja vanhemmuutta tukeva keskustelu.

Oletko vanhempana huolissasi siitä, miten oma tai puolisosi sairaus vaikuttaa vanhemmuuteen ja lapsen arkeen? Pohditko, miten lapsen kanssa voisi puhua omasta tai puolisosi sairaudesta? Varaa aika Lapset Puheeksi –keskusteluun.

Lapset puheeksi -työmalli tarjoaa vanhemmalle/vanhemmille mahdollisuuden keskustella työntekijän kanssa lapsen ja perheen tilanteesta voimavaroja etsien ja tukea tarjoten. Vanhempi on avainasemassa lapsen hyvinvoinnin tukemisessa.

"Lapset puheeksi" on neuvonnallinen työmenetelmä, jonka päämääränä on tukea vanhemmuutta ja lasten kehitystä tilanteessa, kun vanhempi on sairastunut esimerkiksi masennukseen tai kun vanhemmuutta kuormittavat muut vaikeudet. Kun vanhempi sairastuu, muuttuu usein koko perheen arki. Tästä johtuen on tärkeää, että perheessä voidaan yhdessä puhua perheen tapahtumista ja yhdessä etsiä ratkaisuja hankaliin tilanteisiin.

Lapset puheeksi –keskustelu toteutetaan 1-3 tapaamiskertana. Työskentely perustuu tietoon vanhemman sairauden tai vaikeuden vaikutuksista vanhemmuuteen ja lapsiin sekä tietoon tekijöistä, joiden avulla vanhemmat voivat tukea lapsen hyvinvointia ja ehkäistä ongelmien syntyä.

Keskustelussa kartoitetaan vanhemman/vanhempien kanssa lapsen tilanne kotona ja kodin ulkopuolella päivähoidossa/koulussa, vapaa-aikana ystävien ja harrastusten parissa sekä keskustellaan perheen tilanteesta yleisesti. Vanhemman kanssa keskustellaan sekä hyvin toimivista asioista ja vahvuuksista, mutta myös asioista, jotka huolestuttavat.

Tarkoitus on, että vanhempi oppii näkemään lapsensa voimavarat ja vahvuudet ja pystyy tukemaan niitä. Mikäli jokin asia huolestuttaa tai jos tilanteessa ilmenee haavoittuvuuksia, pohditaan yhteisesti, kuinka lapsen tilannetta voi tukea/muuttaa siten, etteivät huolet pääse lisääntymään.

Keskustelussa, pohditaan vanhemman sairautta ja sen vaikutusta perheeseen. Keskustelussa mietitään myös, miten vanhempi voi auttaa lasta ymmärtämään omaa tilannettaan paremmin. Tarkoituksena on tukea perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja ongelmanratkaisua sekä vahvistaa lasta suojaavia tekijöitä.

Mahdollisesta jatkotuen tarpeesta ja tuen vaihtoehdoista keskustellaan aina vanhemman kanssa.

 

Voit varata ajan Lapset puheeksi – keskusteluun omaistyöntekijöiltä

Marjukka p. 040 455 2160 tai marjukka.kaitakorpi(at)omaisyhdistys.com

Katja p. 040 455 2162 tai katja.gronberg(at)omaisyhdistys.com