Yhdistyksen toiminta

Maksuton OMAISNEUVONTA on yhdistyksen työntekijöiden tarjoamaa tietoa ja tukea psyykkisesti oireilevien ja sairastuneiden omaisille ja läheisille.

Tavoitteena on, että omainen saa omin sanoin puhua huolestaan ja sen herättämistä tunteista. Omaisneuvonnassa on mahdollista käydä luottamuksellisessa keskustelussa läpi sen hetkistä elämäntilannetta sairastuneen omaisena ja miettiä yhdessä keinoja arjen vuorovaikutustilanteisiin ja omaisen hyvinvoinnin lisäämiseen.

Neuvonnassa huomioidaan myös perheen lasten tiedonsaanti ikätason mukaisesti. Omaisneuvonta ei velvoita yhdistyksen jäsenyyteen.

                                                                                                                                                   seuraava